Anlita Åsa

En berättelse om livet

”Huvudsaken är att man är gripen av livet, gripen av de möjligheter man har och kan förverkliga…
Att arbeta och gå upp i nuet och allt som är gott och härligt. Att man gör saker som är präglade av ens vilja, tanke och känsla…”

Carl Malmsten, grundare av stiftelsen Capellagården 1958.

När jag i mitt företag går in i uppdrag är min ambition att jag skall ta till vara alla de resurser jag fått möjlighet att samla på mig.  Att allt det jag fått ta med mig i erfarenheter ifrån olika sammanhang blir verktyg i en värdefull verktygslåda.

IngårdasÅsa – möbelsnicker, formgivning och kontahantverk
År 2000 beslöt jag mig för att ta tag i en livsdröm – att få bli möbelsnickare. Det tog 2 år av arbete för att komma in på den skola som jag ansåg vara den bästa, Carl Malmstens skola Capellagården. 2005 var jag klar med min utbildning i möbel- och inredningssnickeri och slog mig ned på släktgården Inneberga i Runtuna. Här har jag mitt snickeri i den fd svinstian på gården med utsikt över Sörmländska gravhögar, skogar och fält. Här producerar jag möbler, konsthantverk och inbjuder till kurser och föredrag.

Utbildningsföretaget By Doing
I mitt företag arbetar jag med organisationsutveckling, projektledning och utbildning. Jag erbjuder verktyg för att planera, genomföra och följa upp mötesplatser där människor kommer samman för att tillsammans formulera: Vart befinner vi oss nu? Vart vill vi gå? Hur når vi det? Vad krävs av oss? Vilka resurser har vi?

När jag 1989 var utbildad Arbetsterapeut hade jag med mig ett förhållningssätt där fokus var att se på situationen – problemformulering, för att tydligt hitta vägar till åtgärder för att uppnå mål och delmål. Att tillvägagångssättet fick var en tydlig plan där alla inblandade själva var med i formuleringsarbetet. Att hela tiden arbeta med avstämning och uppföljning. Bättre projektledarutbildning kunde jag inte fått!

Dela detta: