Kurser sommaren 2020

Gör ditt eget Andaktsskåp – Fyra kurstillfällen
Tre tvådagars kurser och en endags kurs

”Ett skåp för att samla det som är dig kärt”
Tvådagars på Innebergagård, Runtuna längs Väg 223
Välj det upplägg som passar dig bäst.
25-26 juli – Smycka ditt eget andaktsskåp.
Du får en skåpstomme (23,2cm x 18,2cm). Du ges möjlighet att slöjda detaljer som du använder och andra föremål för att smycka ditt eget andaktsskåp.
1-2 aug – Du tillverkar ditt eget skåp efter en färdig modell (23,2cm x 18,2cm).
Du ges möjlighet att slöjda detaljer som du använder och andra föremål för att smycka ditt eget
andaktsskåp.
8-9 aug – Du utformar och tillverkar ditt eget skåp med det material som finns här.
Du ges möjlighet att slöjda detaljer som du använder och andra föremål för att smycka ditt eget
andaktsskåp.
Endagskurs 
24 juli – Smycka ditt eget andaktsskåp.
Du får en skåpstomme (23,2cm x 18,2cm). Du smyckar ditt eget andaktsskåp med vackra ting som finns här på plats.
Kursdagarnas upplägg:
Start 09.30 Avslut 16.00
Paus mitt på dagen som innehåller en pilgrimsvandring och inmundigande av lunch i friska luften. Pilgrimsvandringen till platsen för lunch är 2 x 20 minuter.
Vi använder handverktyg och återbruksmaterial.
När du anmält dig får du information om hur du själv kan förbereda dagarna om du vill.
Vi är ute och har tillgång till hyvelbänkar där var och en har sin arbetsplats.
Du tar med eget skissmaterial (papper/skissblock penna)
Inga förkunskaper behövs – din vilja och ditt intresse räcker!
Kursledare Åsa Ingårda, arbetar i trä, utbildad vid Carl Malmstens skola Capellagården och har lett kurser i trä sedan 2006. Skapar nutida ikoner i intarsia och gestaltar sin tro och relation till Gud med hjälp av trä.
Kostnad:
Tvådagarskurs 2500 kronor inkluderar allt material, förmiddagsfika samt lunch.
Endagskurs 1800 kronor inkluderar allt material, förmiddagsfika samt lunch.
Max 5 deltagare/ kurs.
Sista anmälningsdag 15 juni.
Vid anmälan betalas 500 kr i kursavgift in.
Anmälningsavgiften återbetalas om återbud lämnas senast 10 dagar innan kursstart
(då finns möjlighet för den som står på väntelista att kunna kliva in)
Resterande kursavgift  betalas senast 7 dagar före kursstart.
Underlag för inbetalning skickas efter anmälan 15 juni.
För frågor och anmälan
Åsa Ingårda tel. 0727163865 mejl info@ingardasasa.se
Tips finns på boende i närheten.
Det går bra att tälta på gården.
Ta dig hit, länstrafiken Sörmland buss fr Nyköping eller Gnesta (Busshållplats Inneberga)
Pendeltåg till Gnesta SL
Dela detta: